Ancestors (total 26) % Img
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 6.25%
Phalaenopsis amabilis 36.71% 37
Phalaenopsis Gilles Gratiot 33.6%
Phalaenopsis La Canada 25%
Phalaenopsis Rothschildiana 1.56% 1
Phalaenopsis Margaret Bean 25%
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 12.5%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 44.1% 9
Phalaenopsis Psyché 6.25%
Phalaenopsis stuartiana 0.78% 46
Phalaenopsis Altadena 12.5%
Phalaenopsis Doris 40.63% 3
Phalaenopsis Elisabethae 42.19% 1
Phalaenopsis aphrodite 17.56% 20
Phalaenopsis Pasadena 50%
Phalaenopsis Capitola 50%
Phalaenopsis Grace Palm 25%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 23.45%
Phalaenopsis Ariadne 1.56%
Phalaenopsis schilleriana 0.78% 46
Phalaenopsis Ramona 25%
Phalaenopsis Thomas Tucker 12.5%
Phalaenopsis Karen 6.25%
Phalaenopsis Winged Victory 37.5%
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 12.5%
Phalaenopsis Perle Blanche 3.13%