Ancestors (total 280) % Img
Phalaenopsis Hinamatsuri 1.56% 2
Phalaenopsis Sara Jane 1.56%
Phalaenopsis Barbara Moler 2.34%
Phalaenopsis Barbara Beard 2.27%
Phalaenopsis Malibu River 0.39%
Phalaenopsis Dark Hawaii 0.51%
Phalaenopsis Anouche 0.59%
Phalaenopsis Tsuei You Queen 0.78%
Phalaenopsis Red Eye 1.56%
Phalaenopsis Francine 0.78%
Phalaenopsis Louise Georgianna 1.19%
Phalaenopsis Thomas Tucker 4.22%
Phalaenopsis Dos Pueblos 1.28%
Phalaenopsis Jiminy Cricket 2.16%
Phalaenopsis Barbara Freed Saltzman 0.59%
Phalaenopsis Springtime 0.05%
Phalaenopsis Fanchette 1.48%
Phalaenopsis Raycraft 1.56%
Phalaenopsis Lucky Lady 9.68%
Phalaenopsis Elwyn Middleton 3.8%
Phalaenopsis Naughty Pink 0.78%
Phalaenopsis Altano 0.14%
Phalaenopsis Red Lip (1965) 1.68%
Phalaenopsis Bamboo Baby 0.78%
Phalaenopsis Monique 1.72%
Phalaenopsis Pink Chief 0.59%
Phalaenopsis Samba 1.63% 5
Phalaenopsis Lipperose 11.13%
Phalaenopsis Doctor Henry O. Eversole 0.2%
Phalaenopsis fasciata 0.59% 16
Phalaenopsis Rêve Rose 4.19%
Phalaenopsis Dear Heart 0.78%
Phalaenopsis Otohime 1.56% 1
Phalaenopsis Cutie Linco 6.25%
Phalaenopsis Cast Iron Monarch 1.77%
Phalaenopsis Mouchette 0.78%
Phalaenopsis Ruby Zada 0.2%
Phalaenopsis Gigi 0.1%
Phalaenopsis Barbara Kirch 3.23%
Phalaenopsis Eva Lou 10.16%
Phalaenopsis Summit Snow 1.06%
Phalaenopsis Samson 0.78%
Phalaenopsis Yardstick 1.17% 1
Phalaenopsis Cypress Pink 1.56%
Phalaenopsis Ella Day 0.39%
Phalaenopsis schilleriana 9.78% 46
Phalaenopsis Ramona 0.78%
Phalaenopsis Odoriko 7.81%
Phalaenopsis Best Girl 0.39%
Phalaenopsis Elinor Shaffer 6.65%
Phalaenopsis Lucky Shenk 0.59%
Phalaenopsis Ninon 1.91%
Phalaenopsis Honey Dew 0.39%
Phalaenopsis Ariadne 0.55%
Phalaenopsis Mad Hatter 2.4%
Phalaenopsis Kathy Maguire 2.05%
Phalaenopsis Golden Peoker 3.13% 5
Phalaenopsis Chief Tucker 3.69%
Phalaenopsis Modern Stripes 0.78%
Phalaenopsis Ministripes 1.08%
Phalaenopsis Houpi Beauty 1.56%
Phalaenopsis Ondine 0.39%
Phalaenopsis Venustus 0.54%
Phalaenopsis Misty Green 1.56% 1
Phalaenopsis Virginia 1.64%
Phalaenopsis Lippezauber 3.33%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 22.25%
Phalaenopsis Sharon Karleen 3.19%
Phalaenopsis Lively Suzan 0.15%
Phalaenopsis Show Girl 4.48%
Phalaenopsis Nobby's Pink Lady 12.5%
Phalaenopsis Cendrillon 0.64%
Phalaenopsis Carter Shenk 0.3%
Phalaenopsis Sparkle 2.41%
Phalaenopsis Versailles 1.82%
Phalaenopsis Moon Monarch 0.2%
Phalaenopsis New Cinderella 6.25% 1
Phalaenopsis Hermione 0.26% 1
Phalaenopsis New Eagle 16.41%
Phalaenopsis Elisa 0.39%
Phalaenopsis Sunbeam 0.2%
Phalaenopsis Mount Kaala 12.5% 1
Phalaenopsis Bess Wells 3.79%
Phalaenopsis Alger 3.02% 1
Phalaenopsis South Cha-Li 6.25%
Phalaenopsis Sally Lowrey 7.14%
Phalaenopsis Morgenrot 1.56%
Phalaenopsis Bataan 1%
Phalaenopsis Jardin des Plantes 1.47%
Phalaenopsis Sea Mist 0.39%
Phalaenopsis Fontainebleau 1.65%
Phalaenopsis Snow Mist 0.78%
Phalaenopsis Gladys Read 0.39%
Phalaenopsis Lois Jansen 0.25%
Phalaenopsis Rosy Cloud 0.3%
Phalaenopsis Perle Blanche 0.42%
Phalaenopsis Pamela 1.01%
Phalaenopsis Sylvie 0.59%
Phalaenopsis Ever-spring Star 3.13%
Phalaenopsis Happy Day 0.2%
Phalaenopsis Hawaii 2.27%
Phalaenopsis Pua Kea 3.61%
Phalaenopsis Summit Queen 2.15%
Phalaenopsis Ella Freed 3.24%
Phalaenopsis Judy Karleen 7.19%
Phalaenopsis Rapture 0.39%
Phalaenopsis Susan Merkel 4%
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 0.39%
Phalaenopsis Pink Vision 0.2%
Phalaenopsis Pinocchio 0.53%
Phalaenopsis Ruby 4.29%
Phalaenopsis Pink Wave 0.36%
Phalaenopsis Frisson 1.56%
Phalaenopsis sumatrana 0.05% 28
Phalaenopsis Ispahan 0.2%
Phalaenopsis Innocence 0.07%
Phalaenopsis Pink Princess 0.9%
Phalaenopsis Pink Glory 1.83%
Phalaenopsis Zuma Dancer 1.17%
Phalaenopsis James Hall 3.13%
Phalaenopsis Taisuco Beauty 25%
Phalaenopsis Wiganiae 1.51% 13
Phalaenopsis Lien-Hung Lip 1.56%
Phalaenopsis Chiali Stripe 1.17%
Phalaenopsis Pink Hawaii 2.15%
Phalaenopsis Winged Victory 6.68%
Phalaenopsis Ruby Wells 7.59%
Phalaenopsis Chieftain 7.95%
Phalaenopsis Ruby Lips 3.88%
Phalaenopsis Rosalie 0.09%
Phalaenopsis Flor de Mato 0.78%
Phalaenopsis Alice Bowen 1.03%
Phalaenopsis Pin Up Girl 0.3%
Phalaenopsis Yoshino 1.82%
Phalaenopsis Pink Jewel 1.81%
Phalaenopsis Vercors 1.56%
Phalaenopsis Karen 2.12%
Phalaenopsis Bandleader 3.13%
Phalaenopsis Lutèce 0.1%
Phalaenopsis Luchia Pink 50% 1
Phalaenopsis Ta Lin Freeds 3.13%
Phalaenopsis Judith 0.51%
Phalaenopsis Malibu Beauty 3.13%
Phalaenopsis Sharon Tucker 0.78%
Phalaenopsis Star of Rio 1.89%
Phalaenopsis Pink Sunset 0.2%
Phalaenopsis Ta Bei Chou 12.5%
Phalaenopsis Ching Hua Spring 12.5%
Phalaenopsis Minho Princess 6.25% 1
Phalaenopsis Golden Sands 0.78% 1
Phalaenopsis Marmouset 3.81%
Phalaenopsis Jason Beard 3.91%
Phalaenopsis Abendrot 6.25%
Phalaenopsis Spitfire 1.2%
Phalaenopsis stuartiana 1.74% 46
Phalaenopsis Altadena 1.8%
Phalaenopsis Career Girl 0.89%
Phalaenopsis Sillouette 1.56%
Phalaenopsis Hellé 0.1%
Phalaenopsis Gloriosa 1.03%
Phalaenopsis Mount Beauty 25%
Phalaenopsis Arai 1.56%
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 4.03%
Phalaenopsis Isis 0.5%
Phalaenopsis Freed's Danseuse 1.76%
Phalaenopsis Painted Princess 0.39%
Phalaenopsis Shocking Pink 0.1%
Phalaenopsis Luchia Lady 25%
Phalaenopsis Mildred Karleen 5.62%
Phalaenopsis Queen Emma 0.39%
Phalaenopsis Mont Blanc 0.08%
Phalaenopsis equestris 5.48% 54
Phalaenopsis Damas 0.4%
Phalaenopsis Psyché 0.88%
Phalaenopsis Zada 11.06%
Phalaenopsis Pueblo Jewel 1.95%
Phalaenopsis Moonglow 0.1%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 25.68% 9
Phalaenopsis Pamela Wolf 6.25%
Phalaenopsis Firefly 0.4%
Phalaenopsis La Canada 8.2%
Phalaenopsis Rothschildiana 2.11% 1
Phalaenopsis Rosalani 0.19%
Phalaenopsis lueddemanniana 1.59% 36
Phalaenopsis Chian Xen Pearl 25% 4
Phalaenopsis amabilis 28.98% 37
Phalaenopsis Gilles Gratiot 19.69%
Phalaenopsis Diamond Head 0.05%
Phalaenopsis Palm Beach 3.09%
Phalaenopsis Margaret Bean 3.23%
Phalaenopsis Adonis 0.05%
Phalaenopsis Donnie Brandt 1.17%
Phalaenopsis Satin Rouge 0.39%
Phalaenopsis Eva's Nevado Puro 3.13%
Phalaenopsis Pink Cloud 0.51%
Phalaenopsis Lipstick 2.23%
Phalaenopsis Clyde 0.39%
Phalaenopsis Alpha 0.82%
Phalaenopsis San Marino 3.13%
Phalaenopsis Chiali Freed 1.17%
Phalaenopsis Carol Brandt 2.15%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 1.81%
Phalaenopsis Irene Van Alstyne 4.31%
Phalaenopsis Eagle 8.2%
Phalaenopsis Pinlong Cinderella 3.13%
Phalaenopsis Kauai 0.2%
Phalaenopsis Goleta 5.23%
Phalaenopsis Lachésis 0.78%
Phalaenopsis Fred Thomson 0.78%
Phalaenopsis Domremy 1.18%
Phalaenopsis Herbert Hager 1.56%
Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana 0.84% 1
Phalaenopsis Phylis-Kay 4.84%
Phalaenopsis Fernand Denis 1.08%
Phalaenopsis Chia Lin 6.25%
Phalaenopsis Scherzo 0.78%
Phalaenopsis Red Lip (1968) 1.66%
Phalaenopsis Happy Valentine 3.13%
Phalaenopsis Grace Palm 11.34%
Phalaenopsis Matou Freed 2.34%
Phalaenopsis Hamakita Beauty 12.5%
Phalaenopsis Roselle 2.7%
Phalaenopsis amboinensis 1.2% 35
Phalaenopsis Virjudy 1.03%
Phalaenopsis Big Chief 0.59%
Phalaenopsis Confirmation 0.95%
Phalaenopsis New Hope 0.83%
Phalaenopsis Sunrise 0.3%
Phalaenopsis P. A. Benson 0.2%
Phalaenopsis sanderiana 5.2% 14
Phalaenopsis Capitola 1.56%
Phalaenopsis Liu Tuen-Shen 1.56%
Phalaenopsis aphrodite 12.71% 20
Phalaenopsis San Songer 5.52%
Phalaenopsis Sun Prince 3.13%
Phalaenopsis Kathryn Leahey 4.11%
Phalaenopsis Ever-spring Light 6.25%
Phalaenopsis Fenton Davis Avant 0.39%
Phalaenopsis Bright Lights 6.25%
Phalaenopsis Johanna 3.13%
Phalaenopsis Doris Wells 4.01%
Phalaenopsis Pinlong Cardinal 12.5%
Phalaenopsis Doreen 6.25%
Phalaenopsis Chih Shang's Stripes 1.56%
Phalaenopsis Nobby's Valentine 6.25%
Phalaenopsis Breathless 3.13%
Phalaenopsis Sesam 0.39%
Phalaenopsis Rosy Charm 0.53%
Phalaenopsis gigantea 0.78% 20
Phalaenopsis Rothomago 0.1%
Phalaenopsis Musashino 0.78%
Phalaenopsis Ann Hatter 6.08%
na na 0.11%
Phalaenopsis Chérubin 0.51%
Phalaenopsis White Foam 0.26%
Phalaenopsis pulcherrima 0.9% 40
Phalaenopsis Betty Beard 2.05%
Phalaenopsis Arthur Freed 0.78%
Phalaenopsis hieroglyphica 0.59% 25
Phalaenopsis Bright Spot 3.13%
Phalaenopsis Mistinguett 0.2%
Phalaenopsis Cindy Tsai 1.18%
Phalaenopsis Juanita 7.34%
Phalaenopsis Doris 39.68% 3
Phalaenopsis Riley 0.2%
Phalaenopsis Elisabethae 26.6% 1
Phalaenopsis Ariadne-Amabilis 0.68%
Phalaenopsis Lippstadt 4.3%
Phalaenopsis Summer Cloud 0.17%
Phalaenopsis Chian Xen Mammon 50%
Phalaenopsis Suemid 6.83%
Phalaenopsis Aalsmeer Rose 0.98%
Phalaenopsis Redfan 6.63%
Phalaenopsis Terry-Beth Ballard 0.39%
Phalaenopsis Regnier 0.26%
Phalaenopsis Artemis 0.53% 5
Phalaenopsis New Era 3.86%
Phalaenopsis Pamela Lady 12.5%
Phalaenopsis Grand Condé 0.92% 5
Phalaenopsis Princess Grace 0.2%