Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Anathallis:
  list  |   images
  • Bolivia, Western South America, Southern America
  • Brazil Southeast, Southern America
  • Brazil South, Southern America
  • Anathallis aquinoi (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase (2001)
  • Panmorphia adenochila (Loefgr.) Luer (2006)
  • Pleurothallis adenochila Loefgr. (1918)
  • Pleurothallis aquinoi Schltr. (1925)
  • Specklinia adenochila (Loefgr.) Luer (2004)
None
Wiel Driessen
Anathallis adenochila
Jorge Gastin
Anathallis adenochila
Jorge Gastin
Anathallis adenochila
Wiel Driessen
Anathallis adenochila
Sandro Lucas Xavier Tobias
Pleurothallis aquinoi (syn)
Giovane Proença
Anathallis adenochila
Giovane Proença
Anathallis adenochila
Giovane Proença
Anathallis adenochila
Giovane Proença
Anathallis adenochila
Reginaldo Abreu
Anathallis adenochila
Sandro Lucas Xavier Tobias
Anathallis adenochila
Giovane Proença
Anathallis adenochila
more ...